Utan revisionsplikt – Större ekobrottslighet hos städföretagen

tjuvFör fem år sedan togs revisorskravet bort för småföretag. Nu finns alltså inget generellt krav på att man måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Hos företagen var det mycket uppskattat både för att man slapp en stor kostnad och att man slapp tiden som detta tog. Det genomfördes för att förenkla för företagen. Men det skapade också en förenkling för att genomföra ekobrottslighet. Detta är något som Polismyndigheten larmade om år 2016 och som Svd skrivit om.

Patrik Lillqvist, kommissarie inom Ekobrottsmyndigheten, berättade för tidningen att de till och med sett att brottslingar flyger in personer till Sverige för att utnyttja svagheten i lagen. Dessa registreras sedan som ägare för bolag här och registreras även hos A-kassan.

Hela 85% av alla nyregistrerade företag väljer att inte anlita någon revisor. Det är lätt att förstå då de anser att en extra kostnad för ett nystartat företag inte anses vara något som prioriteras.

Ekobrottsmyndigheten har granskat 300 brottsanmälningar och det är en tydlig gräns som går att se. Bland de bolag som enbart skapats för att kunna genomföra brottslighet är det dubbelt så vanligt att en revisor inte finns kopplad till företaget. En revisor som tidigt skulle kunna sett ekonomiska oegentligheter. Ett exempel är de företag som skapas enbart som en mellanhand. De ser till att de anställda är med i A-kassan och drar upp lönerna rejält några månader innan det går i konkurs. Eftersom A-kassan sedan ger lön utifrån tidigare lönenivå får man A-kassa till en högre nivå än vad man egentligen borde fått.

Enligt Svenska Dagbladet är det främst inom byggbranschen som detta sker. En fjärdedel av alla anmälningarna som kommit in handlar om företag inom denna bransch. Men det finns även inom städ, detaljhandel och skönhet. Just städföretag hade innan RUT-avdraget det kämpigt med en utbredd acceptans för svartjobb. Det var mycket vanligt och en av orsakerna till att RUT-avdraget då infördes. Enligt uträkningar från Skatteverket minskade även svartjobbet rejält men nu har alltså andra problem uppkommit

Ekobrottsmyndigheten har nu tydligt visat sin åsikt om att revisionsplikten skulle behöva återgå till nivåer likt tidigare. Som det är nu har Ekobrottsmyndigheten inte insyn i över 250.000bolag. En brist på insyn som lockar till bedrägerier.