Mannfilter’s bränslefilter

Vad är ett bränslefilter?

Det här är en nödvändighet för ett fungerande fordon som drivs av någon form av förbränningsmotor. Enkelt uttryckt kan man säga att bränslefiltret är ett filter som renar bränslet från rostpartiklar och annat smuts som hamnat där. Det är faktiskt väldigt lätt hänt att det kommer ner smuts när man till exempel tankar eller att det bildas rost om någon fukt kommer ner i tanken. De här kan orsaka stor skada på motorn om de inte rensas bort. De kommer nämligen att orsaka förslitning och slipa på insidan av motorn och kan orsaka fel på insprutare och bränslepump.

Att ha ett bränslefilter ökar även effektiviteten av motorn då smuts och skräp får motorn att kämpa hårdare och därmed förbruka mer energi.

Kom ihåg att byta filter.

Detta måste göras med jämna mellanrum då de täpps igen och minskar flödet, och därmed effektiviteten, i bränslepumpen. Det är lätt att byta, bara att koppla bort och sätta dit ett nytt. Dagens moderna filter ska dock gå att rengöras men smidigast och klokast är ändå att byta när det väl behövs. De flesta filter har korrossionsskydd som ska hindra korrosionsprodukter att komma in i motorsystemet, och de är även ofta skapade på ett lufttätt sätt som ska hindra läckage och minska risken för brand.

Filter kan bland annat köpas av Mannfilter.

Mannfilter.

Detta är ett tyskt företag som i över 70 år varit verksamma i fordonsbranschen, tillsammans med Hummel Group. De arbetar även inom industribranschen och som man kan höra av deras namn så är de specialiserade på olika sorters filter. De satsar stort på innovation och utveckling och varje dag arbetar runt 700 forskare och andra slags utvecklare med att driva forskningen framåt och ta fram nya produkter. Något som är typiskt för just Mannfilter är att deras komponenter alltid är väldigt kompakta och utnyttjar utrymmet till max.

Totalt har företaget nästan 15 000 anställda och finns på över 50 olika platser runt om på jorden.

Info: ReservDelarButik.se